Istoric

În anul 1991, după numeroase eforturi ale unor şefi de catedră din cadrul Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, susţinuţi de Ministerul Sănătăţii, au fost înmatriculate primele 6 grupe de rezidenţi din rândurile celor mai buni absolvenţi la 3 specializări: chirurgie generală, obstetrică şi ginecologie, traumatologie şi ortopedie.


Rezidenţiatul, ca formă de pregătire postuniversitară, este legiferat mai târziu, în anul 1992, prin Hotărârea Colegiului Ministerului Sănătăţii, iar decizia privind finanţarea acestuia din bugetul de stat a fost luată în anul 1994, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 502 din 15.07.1994. În octombrie 1995 a fost promulgată Legea Învăţământului art. 28, al. 2, care stipulează că instruirea postuniversitară prin rezidenţiat este obligatorie. Aceste două acte legislative au stat la baza studiilor postuniversitare prin rezidenţiat.


Pentru dirijarea activității de rezidenţiat a devenit necesară crearea Facultăţii de Rezidenţiat şi Secundariat clinic, fondată prin Ordinul rectorului USMF „Nicolae Testemiţanu” din 01.11.2000.


La început, durata studiilor de rezidenţiat era de 2-3 ani în funcţie de specializare, iar din 2001 aceasta a fost majorată până la 4 ani pentru specializările profilului chirurgical şi până la 5 ani – pentru neurochirurgie. Stagierea în localităţile ţării, timp de 6 luni, este parte componentă a programului integral de studii prin rezidenţiat.


Actualmente, la USMF „Nicolae Testemiţanu” îşi fac studiile postuniversitare peste 1600 de persoane la 39 de specializări prin rezidenţiat şi la 47 de specializări prin secundariat clinic.