Ordine/Decizii

Ordinele Ministerului Sănătății, Muncii si Protectie Sociale al RM:

Ordine MSMPS martie 2018 rezidenti

Ordin MSMPS 365 din 03.03.18

Ordine MSMPS rez. 246-249

Ordin cu privire la modificare si completare, februarie 2018Ordin MSMPS 155-2018 Oftalm

Ordine rezidenti 10-11-12.2017

Ordinele Ministerului Sănătății cu privire la înmatricularea  la studii

Cu privire la completare si modificare, ianuarie 2018

Ordinul MSM si PS al RM nr.144P&3 din 18.12.2017:Cu privire la modificarea si completarea ordinului nr.116-P&3 din 03.10.2017..

Ordinul MSM si PS al RM nr.144P&2 din 18.12.2017:Cu privire la modificarea si completarea ordinului nr.116-P&3 din 03.10.2017.

Ordinul MSM si PS al RM nr.144P&1 din 18.12.2017:Cu privire la modificarea si completarea ordinului nr.119-P&2 din 07.10.2016

Ordinul MSM si PS al RM nr.142P&8 din 12.12.2017: Cu privire la modificarea si completarea ordinului nr.116-P&3 din 03.10.2017.

Ordinul MSM si PS al RM nr.138P&2 din 04.12.2017: Cu privire la modificarea si completarea ordinului nr.116-P&3 din 03.10.2017

Ordinul MSM si PS al RM nr.138P&1 din 04.12.2017: Cu privire la modificarea si completarea ordinului nr.127-P&2 din 30.10.2017

Ordinul MSM si PS al RM nr.131P&2 din 08.11.2017: ,,Cu privire la modificarea si completarea ordinului nr.116-P&3 din 03.10.17,,

Ordinele nr.124P&3 din 25.10.2017 și nr.127P&2 din 30.10.2017 a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova:

Cu privire la modificarea anexei la ordinul MS nr. 119P&2 din 07.10.2016 (an.II)

Cu privire la modificarea anexei la ordinul MS nr.05P&1 din 15.01.2016 (an.III)

Repartizarea rezidenților anul I de studii 2017/2018 la clinicile de rezidențiat

Ordin MSM și PS nr 116 P par 3 din 03.10.2017-repartizare (an.I)

Ordinul și anexa  ,,Cu privire la vacanța anuală și eliberare de la studii postuniversitare prin rezidențiat, promoția anului 2017 (Ord.414-SP din 27.06.2017, anexa nr.1)