Ordine/Decizii

Ordin ,,Cu privire la organizarea stagiului militar şi a examenului de absolvire a cursului de instruire al medicilor rezidenţi,, 04.06.2018-19.06.2018

Ordinele Ministerului Sănătății, Muncii si Protectie Sociale al RM:

Ordine MSMPS 741,742,743 – 2018

Ordine MSMPS rezidenți 08.06.2018

Ordinele MSMPS 653,662,663-2018

ordine MSMPS din 11.05.2018

ordin MSMPS nr.563 din 04.05.2018

Ordine 21.04.2018 MSMPS

Ordin MSMPS nr.519 rezidenti transfer

Ordin MSMPS 486,487

Ordin MSMPS martie 2018 rezidenti

Ordin MSMPS 365 din 03.03.18

Ordine MSMPS rez. 246-249

Ordin cu privire la modificare si completare, februarie 2018Ordin MSMPS 155-2018 Oftalm

Ordine rezidenti 10-11-12.2017

Ordinele Ministerului Sănătății cu privire la înmatricularea  la studii

Cu privire la completare si modificare, ianuarie 2018

Ordinul MSM si PS al RM nr.144P&3 din 18.12.2017:Cu privire la modificarea si completarea ordinului nr.116-P&3 din 03.10.2017..

Ordinul MSM si PS al RM nr.144P&2 din 18.12.2017:Cu privire la modificarea si completarea ordinului nr.116-P&3 din 03.10.2017.

Ordinul MSM si PS al RM nr.144P&1 din 18.12.2017:Cu privire la modificarea si completarea ordinului nr.119-P&2 din 07.10.2016

Ordinul MSM si PS al RM nr.142P&8 din 12.12.2017: Cu privire la modificarea si completarea ordinului nr.116-P&3 din 03.10.2017.

Ordinul MSM si PS al RM nr.138P&2 din 04.12.2017: Cu privire la modificarea si completarea ordinului nr.116-P&3 din 03.10.2017

Ordinul MSM si PS al RM nr.138P&1 din 04.12.2017: Cu privire la modificarea si completarea ordinului nr.127-P&2 din 30.10.2017

Ordinul MSM si PS al RM nr.131P&2 din 08.11.2017: ,,Cu privire la modificarea si completarea ordinului nr.116-P&3 din 03.10.17,,

Ordinele nr.124P&3 din 25.10.2017 și nr.127P&2 din 30.10.2017 a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova:

Cu privire la modificarea anexei la ordinul MS nr. 119P&2 din 07.10.2016 (an.II)

Cu privire la modificarea anexei la ordinul MS nr.05P&1 din 15.01.2016 (an.III)

Repartizarea rezidenților anul I de studii 2017/2018 la clinicile de rezidențiat

Ordin MSM și PS nr 116 P par 3 din 03.10.2017-repartizare (an.I)

Ordinul și anexa  ,,Cu privire la vacanța anuală și eliberare de la studii postuniversitare prin rezidențiat, promoția anului 2017 (Ord.414-SP din 27.06.2017, anexa nr.1)