Default Header Image

Scurt istoric

În anul 1991, după numeroase eforturi ale unor şefi de catedră din cadrul Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, susţinuţi de Ministerul Sănătăţii, au fost înmatriculate primele 6 grupe de rezidenţi din rândurile celor mai buni absolvenţi la 3 specializări: chirurgie generală, obstetrică şi ginecologie, traumatologie şi ortopedie.