Default Header Image

Faculty Council

Componenţa Consiliului Facultăţii de

Rezidenţiat şi Secundariat Clinic

Nr. d/r

Numele prenumele

Titlul

Funcţia

1

Revenco V.

 

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

Decanul facultăţii, Disiplina Cardiologie - şef disciplină, titular de disciplină

2

Harea D.

 

dr. şt. med.,

asistent universitar

Secretar, asistent universitar Catedra de Endocrinologie

3

Proca N.

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

Prodecan, disciplina Gastroenterologie - şef studii

4

Bacinschi N.

 

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

Prodecan

5

Grib L.

 

dr. hab. şt. med.

profesor universitar

Prodecan, Disciplina de Cardiologie șef subdiviziune studenți, titular de curs

6

Bajurea A.

 

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

conferenţiar universitar, Catedra de Neurochirurgie

7

Bivol Gr.

 

dr. şt. med.,

profesor universitar

Şef catedră Medicină de familie

8

Darciuc V.

 

dr. hab. şt. med.

profesor universitar

 

9

Iavorschi C.

 

dr. hab.ş t. med.,

profesor universitar

Şef catedră Pneumoftiziologie

10

Lăcusta V.

 

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar, academician AŞ RM,

Şef catedră Medicină alternativă şi complementară

11

Rotaru N.

 

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

Şef catedră Radiologie şi Imagistică

12

Tănase A.

 

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

Şef catedră Urologie şi Nefrologie chirurgicală

13

Tiron V.

 

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

conferenţiar universitar Catedra de Chirurgie nr.2

14

Vudu L.

 

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

Şef catedră Endocrinologie

15

Zapuhlîh Gr.

 

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

Şef catedră Neurochirurgie