Default Header Image

Consiliul Facultății

Componenţa Consiliului Facultăţii de Rezidenţiat 

Nr.d/r

Numele prenumele

Gradul ştiinţific, funcţia

 1.  

Grib Livi

preşedinte,  decanul facultății, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Departamentul Medicină internă, Disciplina de Cardiologie

 1.  

Harea Dumitru

secretar, dr. șt. med., asistent universitar, Catedra de endocrinologie

 1.  

Revenco Valeriu

prorector pentru activitate clinică și rezidențiat, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Departamentul Medicină internă, șef Disciplină de Cardiologie

 1.  

Groppa Stanislav

prorector pentru activitate de cercetare, șef Catedra de neurologie nr. 2, academician AŞM, dr. hab. șt. med., profesor universitar

 1.  

Globa Lilian

prodecanul facultății, asistent universitar, Catedra de anatomie a omului

 1.  

Catrinici Rodica

prodecanul facultății, dr. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de obstetrică, ginecologie și reproducere umană

 1.  

Vetrilă Snejana

prodecanul facultății, dr. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de cardiologie

 1.  

Cereș Victoria

dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de medicina alternativa și complementară

 1.  

Ciubotaru Anatol

șef curs, Cursul de chirurgie cardiovasculară, dr. hab. șt. med., profesor universitar

 1.  

Codreanu Ion

șef Catedra de radiologie şi imagistică, dr. hab. șt. med., conferenţiar universitar

 1.  

Cojocaru Victor

șef Catedra de anesteziologie şi reanimatologie nr. 2, dr. hab. șt. med., profesor universitar

 1.  

Crudu Oleg

director IMSP SCM ,,Sfânta Treime”, dr. șt. med., conferențiar universitar

 1.  

Curocichin Ghenadie

șef Catedra de medicina de familie, dr. hab. șt. med., profesor universitar

 1.  

Cuşnir Valeriu

șef Catedra de oftalmologie și optometrie, dr. hab. șt. med., profesor universitar

 1.  

Darciuc Victor

dr. hab. șt. med., profesor universitar, Departamentul Medicină internă, Disciplina de Cardiologie

 1.  

Galearschi Vasile

șef Catedra de neurochirurgie, dr. șt. med., conferenţiar universitar

 1.  

Hotineanu Adrian

șef Catedra de chirurgie nr. 2, dr. hab. şt. med., profesor universitar

 1.  

Tănase Adrian

șef Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală, dr. hab. șt. med., profesor universitar

 1.  

Ungureanu Sergiu

șef Catedra de chirurgie nr. 4, dr. hab. șt. med., profesor universitar

 1.  

Vudu Lorina

șef Catedra de endocrinologie,  dr. șt. med., conferenţiar universitar

 1.  

Melnic Adriana

medic rezident anul III, specialitatea Pediatrie

 1.  

Bodrug Gheorghe

medic rezident anul I, specialitatea Chirurgie dento-alveolară

 1.  

Lisî Maria

medic rezident anul II, specialitatea Anesteziologie şi reanimatologie

 1.  

Cotoneț Ion

medic rezident anul I, specialitatea Chirurgie generală

 1.  

Sâli Irina

medic rezident anul II, specialitatea Medicina de familie

 1.  

Petrache Ana

medic rezident anul I, specialitatea Farmacie clinică

 1.  

Stepan Ion

medic rezident anul III, specialitatea Cardiologie