Default Header Image

Consiliul Facultăţii

Componenţa Consiliului Facultăţii de Rezidenţiat 

Nr. d/r

Numele prenumele

Titlul

Funcţia

1 Revenco Valeriu

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

prorector pentru activitate clinică și rezidențiat

2

Grib Livi

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

decan,  Facultatea de Rezidențiat, Disciplina de cardiologie

3

Harea Dumitru

dr. şt. med.,

asistent universitar

secretar; Catedra de endocrinologie

4

Proca Nicolae

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

prodecan, Facultatea de Rezidențiat, Disciplina de gastroenterologie

5

Bacinschi Nicolae

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

prodecan, Facultatea de Rezidențiat, Catedra de farmacologie și farmacologie clinică

6

Cereș Victoria

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

Catedra de medicină alternativă

7

Curocichin Ghenadie

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

Catedra de medicină de familie

8

Darciuc Victor

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

Disciplina de cardiologie

9

Iavorschi Constantin

dr. hab.şt. med.,

profesor universitar

șef catedră, Catedra de pneumoftiziologie

10

Cojocaru Victor

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar, 
academician al AŞM

șef catedră, Catedra de anesteziologie şi reanimatologie nr. 2

11

Rotaru Natalia

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

șef catedră, Catedra de radiologie şi imagistică

12

Tănase Adrian

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

șef catedră, Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală

13

Tiron Vasile

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

Catedra de chirurgie nr. 2

14

Vudu Lorina

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

șef catedră, Catedra de endocrinologie

15

Cușnir Valeriu

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

șef catedră, Catedra de oftalmologie-optometrie

16 Groppa Stanislav

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

șef catedră, Catedra de neurologie nr.2
17 Gherman Igor

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

șef catedră, Catedra de neurochirurgie
18 Ungureanu Sergiu

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

șef catedră, Catedra de chirurgie nr.2
19 Lilian Globa

asistent universitar

prodecan, Catedra de anatomie a omului
20 Olesea Aioani medic rezident anul IV, specialitatea Pediatrie  
21 Mihai Rotaru medic rezident anul III, specialitatea Chirurgie  
22 Alexandru Lungu medic rezident anul III, specialitatea Anestezie și terapie intensivă  
23 Diana Volohov medic rezident anul II, specialitatea Farmacie clinică  
24 Alexandra Țopa medic rezident anul III, specialitatea Medicina de familie  
25 Corina Antoci medic rezident anul III, specialitatea Protetică dentară  
26 Alina Toma medic rezident anul IV, specialitatea Medicina internă