Default Header Image

Consiliul Facultăţii

Componenţa Consiliului Facultăţii de Rezidenţiat 

Nr. d/r

Numele prenumele

Titlul

Funcţia

1 Revenco Valeriu

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

prorector pentru educație postuniversitară

2

Grib Livi

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

decan,  Facultatea de Rezidențiat, Disciplina de cardiologie, șef subdiviziune studenți, titular de curs

3

Harea Dumitru

dr. şt. med.,

asistent universitar

secretar; Catedra de endocrinologie

4

Proca Nicolae

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

prodecan, Facultatea de Rezidențiat, Disciplina de gastroenterologie

5

Bacinschi Nicolae

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

prodecan, Facultatea de Rezidențiat, Catedra de farmacologie și farmacologie clinică

6

Cereș Victoria

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

Catedra de medicină alternativă

7

Curocichin Ghenadie

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

Catedra de medicină de familie

8

Darciuc Victor

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

Disciplina de cardiologie

9

Iavorschi Constantin

dr. hab.şt. med.,

profesor universitar

șef catedră, Catedra de pneumoftiziologie

10

Cojocaru Victor

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar, 
academician al AŞM

șef catedră, Catedra de anesteziologie şi reanimatologie nr. 2

11

Rotaru Natalia

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

șef catedră, Catedra de radiologie şi imagistică

12

Tănase Adrian

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

șef catedră, Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală

13

Tiron Vasile

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

Catedra de chirurgie nr. 2

14

Vudu Lorina

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

șef catedră, Catedra de endocrinologie

15

Cușnir Valeriu

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

șef catedră, Catedra de oftalmologie-optometrie

16 Groppa Stanislav

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

șef catedră, Catedra de neurologie nr.2
17 Gherman Igor

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

șef catedră, Catedra de neurochirurgie
18 Ungureanu Sergiu

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

șef catedră, Catedra de chirurgie nr.2
19 Sîrbu Zinaida

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

Catedra de obstetrică și ginecologie
20 Țopa Alexandra medic-rezident, anul II specialitatea Medicină de familie
21 Antoci Corina medic-rezident, anul II specialitatea Protetică dentară
22 Toma Alina medic-rezident, anul IV specialitatea Medicină internă
23 Aioani Olesea medic-rezident, anul III specialitatea Pediatrie
24 Lungu Alexandru medic-rezident, anul II specialitatea Anestezie și terapie intensivă
25 Rotaru Mihai medic-rezident, anul II specialitatea Chirurgie
26 Volohov Diana medic-rezident, anul I specialitatea Farmacie clinică