Default Header Image

Consiliul Facultăţii

Componenţa Consiliului Facultăţii de Rezidenţiat 

Nr. d/r

Numele prenumele

Titlul

Funcţia

1

Revenco Valeriu

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

prorector pentru educație postuniversitară

2

Grib Livi

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

decan, profesor universitar, Disciplina de cardiologie,
șef subdiviziune studenți, titular de curs

3

Harea Dumitru

dr. şt. med.,

asistent universitar

secretar, asistent universitar, Catedra de endocrinologie

4

Proca Nicolae

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

prodecan Facultatea de Rezidențiat, Disciplina Gastroenterologie

5

Bacinschi Nicolae

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

prodecan Facultatea de Rezidențiat, Catedra de farmacologie și farmacologie clinică

6

Cereș Victoria

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

conferenţiar universitar, Catedra de medicina alternativă

7

Curocichin Ghenadie

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

profesor universitar , Catedra de medicină de familie

8

Darciuc Victor

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

profesor universitar, Disciplina de cardiologie, curs farmacoterapie

9

Iavorschi Constantin

dr. hab.şt. med.,

profesor universitar

șef catedră, Catedra de pneumoftiziologie

10

Cojocaru Victor

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar, 
academician al AŞM

șef catedră, Catedra de anesteziologie, reanimatologie nr.2

11

Rotaru Natalia

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

șef catedră, Catedra de radiologie şi imagistică

12

Tănase Adrian

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

șef catedră, Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală

13

Tiron Vasile

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

conferenţiar universitar, Catedra de chirurgie nr. 2

14

Vudu Lorina

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

șef catedră, Catedra de endocrinologie

15

Cușnir V.

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

șef catedră, Catedra de oftalmologie - optometrie

16 Groppa Stanislav

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

șef catedră, Catedra de neurochirurgie
17 Gherman Igor

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

șef catedră, Catedra de neurochirurgie
18 Ungureanu Sergiu

dr. hab. şt. med.,

profesor universitar

șef catedră, Catedra de chirurgie nr.2
19 Sîrbu Zinaida

dr. şt. med.,

conferenţiar universitar

conferenţiar universitar, Catedra de obstetrică și ginecologie
20 Țopa Alexandra medic rezident anul II specialitatea Medicina de familie
21 Antoci Corina medic rezident anul II specialitatea Protetică dentară
22 Toma Alina medic rezident anul IV specialitatea Medicină internă
23 Aioani Olesea medic rezident anul III specialitatea Pediatrie
24 Lungu Alexandru medic rezident anul II specialitatea Anestezie și terapie intensivă
25 Rotaru Mihai medic rezident anul II specialitatea Chirurgie
26 Volohov Diana medic rezident anul I specialitatea Farmacie clinică