Default Header Image

Consiliul Facultății

Componenţa Membrilor Consiliului Facultăţii de Rezidenţiat 

Nr.d/r

Numele prenumele

Gradul ştiinţific, funcţia

 1.  

Grib Livi

preşedinte,  decanul facultății, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Departamentul Medicină internă, Disciplina de Cardiologie

 1.  

Harea Dumitru

secretar, dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de endocrinologie

 1.  

Revenco Valeriu

prorector pentru activitate clinică și rezidențiat, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Departamentul Medicină internă, șef Disciplină de Cardiologie

 1.  

Groppa Stanislav

prorector pentru activitate de cercetare, șef Catedra de neurologie nr. 2, academician AŞM, dr. hab. șt. med., profesor universitar

 1.  

Globa Lilian

prodecanul facultății, dr. șt. med., asistent universitar, Catedra de anatomie și anatomie clinică

 1.  

Catrinici Rodica

prodecanul facultății, dr. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de obstetrică, ginecologie și reproducere umană

 1.  

Vetrilă Snejana

prodecanul facultății, dr. șt. med., conferențiar universitar, Disciplina de cardiologie

 1.  

Ciubotaru Anatol

șef curs, Cursul de chirurgie cardiovasculară, dr. hab. șt. med., profesor universitar

 1.  

Cojocaru Victor

șef Catedra de anesteziologie şi reanimatologie nr. 2, dr. hab. șt. med., profesor universitar

 1.  

Curocichin Ghenadie

șef Catedra de medicina de familie, dr. hab. șt. med., profesor universitar

 1.  

Cereș Victoria

dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de medicina alternativa și complementară

 1.  

Darciuc Victor

dr. hab. șt. med., profesor universitar, Departamentul Medicină internă, Disciplina de Cardiologie

 1.  

Lilia Dumbrăveanu

 

șef Catedra de oftalmologie și optometrie, dr. șt. med., conferențiat universitar

 1.  

Galearschi Vasile

șef Catedra de neurochirurgie, dr. șt. med., conferenţiar universitar

 1.  

Malîga Oxana

șef Catedra de radiologie şi imagistică, dr. hab. șt. med., conferenţiar universitar

 1.  

Hotineanu Adrian

șef Catedra de chirurgie nr. 2, dr. hab. şt. med., profesor universitar

 1.  

Tănase Adrian

șef Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală, dr. hab. șt. med., profesor universitar

 1.  

Ungureanu Sergiu

șef Catedra de chirurgie nr. 4, dr. hab. șt. med., profesor universitar

 1.  

Vudu Lorina

șef Catedra de endocrinologie,  dr. șt. med., conferenţiar universitar

 1.  

Crudu Oleg

director IMSP SCM ,,Sfânta Treime”, dr. șt. med., conferențiar universitar

 1.  

Ciocanu Mihail

director IMSP Institutul de Medicină Urgentă, dr. hab. şt. med., profesor universitar

 1.  

Baltaga Ruslan

director IMSP Institutul Oncologic, dr. șt. med., conferențiar universitar

 1.  

Uncuța Andrei

director IMSP SCR ,,Timofei Moșneaga”, dr. hab. şt. med., profesor universitar

 1.  

Gladun Sergiu

director IMSP Institutul Mamei și Copilului, dr. șt. med., conferențiar universitar

 1.  

Marcova Nadejda

medic rezident anul III, specialitatea Pediatrie

 1.  

Bodrug Gheorghe

medic rezident anul III, specialitatea Chirurgie dento-alveolară

 1.  

Lisî Maria

medic rezident anul IV, specialitatea Anesteziologie şi reanimatologie

 1.  

Cotoneț Ion

medic rezident anul II, specialitatea Chirurgie generală

 1.  

Diaconu Cornelia

medic rezident anul III, specialitatea Medicina de familie

 1.  

Marciuc Ion

medic rezident anul II, specialitatea Farmacie clinică

 1.  

Gobjila Ion

medic rezident anul I, specialitatea Medicină internă