Default Header Image

Informații utile

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA ANUNŢĂ CONCURS DE ADMITERE ÎN SECUNDARIAT CLINIC PENTRU ANUL DE STUDII 2023-2024

 

Concursul de admitere la studii în secundariat clinic se organizează pe specialități, conform Planului de înmatriculare în secundariat clinic pentru anul 2023-2024, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 21 din 05.01.2024, la următoarele specialități: 

 

 • Electrocardiofiziologie
 • Reumatologie pediatrică
 • Nefrologie cu hemodializă
 • Neuroradiologie intervențională
 • Neuroimagistică medicală
 • Imagistică prin rezonanță magnetică
 • Radiologie intervențională
 • Chirurgie endovasculară
 • Chirurgie endoscopică
 • Podiatrie-chirurgia plantei
 • Psihiatrie pediatrică
 • Anestezie și terapie intensivă pediatrică

 

La concurs se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai rezidențiatului la USMF „Nicolae Testemițanu” şi medici cu stagiu de muncă, posesori ai diplomelor ce confirmă studiile postuniversitare de rezidențiat.

 

Pentru participare la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă-tip, vor achita o taxă de înscriere, la care se vor anexa următoarele acte:

 • Buletinul de identitate cu fișa de însoțire (original şi copie);
 • Diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior medical (original şi copie);
 • Suplimentul la diplomă (original şi copie);
 • Diploma de licenţă/ de medic specialist (rezidențiat);
 • Certificatul medical-tip (Formularul nr. 086/e), în care se va indica dacă candidatul este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii la specialitatea pentru care optează;
 • Fotografii 3x4 (4 buc.);
 • Adeverinţe cu referire la cursurile de perfecţionare (original şi copie);
 • Referinţă de la ultimul loc de muncă;
 • Copiile articolelor şi ale tezelor publicate, dacă este cazul;
 • Curriculum Vitae (model Europass).

 

Candidații se vor înscrie personal la concurs, în baza buletinului de identitate prezentat în original, doar la o singură specialitate, în perioada 29-31 ianuarie 2024, începând cu ora 10:00 până la ora 17:00 (Blocul didactic central al USMF ,,Nicolae Testemițanu”, biroul 100, Decanatul Facultății de Rezidențiat, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

Informații suplimentare la nr. de tel.: +373 22 205 332. 

 

Al X-lea Congres internațional pentru studenți, doctoranzi și tineri medici 

„MedEspera”

 

Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină din Moldova și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” organizează Congresul bienal internațional pentru studenți, doctoranzi și tineri medici „MedEspera”, ce a ajuns la ediția a X-a. 

 

Evenimentul se va desfășura în perioada 24-27 aprilie 2024 și va include conferințe, workshopuri și lecții magistrale, ținute de personalități notorii din domeniul medicinei, stomatologiei și farmaciei.

 

MedEspera se numără printre cele mai grandioase forumuri ştiinţifice ale universității noastre și reprezintă o platformă viabilă pentru studenți, medici rezidenți și tinerii cercetători de a-şi promova proiectele de cercetare și realizările științifice, de a-şi dezvolta cunoștințele în domeniul medicinei, stomatologiei, farmaciei și sănătății publice şi de a stabili relaţii de colaborare și de prietenie cu semenii lor de peste hotare. 

 

Doritorii de a se înregistra la congres vor accesa site-ul: https://www.medespera.md/en/participation-forms 

Termenul-limită de expediere a abstractului: 31 decembrie 2023.

Pentru detalii accesează site-ul Congresului https://www.medespera.md sau paginile pe social media: https://www.facebook.com/MedEspera, https://www.instagram.com/medespera.asr.md/