istoric usmf

Scurt Istoric

Cerințele contemporane ale sistemului de sănătate presupun o perfecționare și modernizare permanentă întru atingerea scopului primordial al unei societăți civilizate – ocrotirea sănătății poporului. Sistemul de sănătate pe care ni-l dorim cât mai desăvârșit necesită, în primul rând, pregătirea specialiștilor de înaltă calificare. Schimbările din ultimele decenii au înaintat cerințe noi, dar și numeroase oportunități de a prelua experiența țărilor europene în vederea pregătirii postuniversitare a medicilor prin rezidențiat – formă indispensabilă de instruire pentru avansarea în plan profesional a specialiștilor. Din acest motiv s-a recurs la implementarea sistemului de instruire postuniversitară de calitate prin alinierea la Standardele internaționale în educația medicală.