contacts

Facultatea de Rezidențiat

Blocul didactic central,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165,
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova

rezsec@usmf.md
Program de lucru
Luni-vineri 08:00-18:00
Pauza de masă
12:00-13:00