Default Header Image

Admitere

Rezultatele probei de concurs la studii postuniversitare

prin secundariat clinic,

USMF ,,Nicolae Testemițanu”, anul 2024, turul II

 

Miercuri,  data de 21 februarie 2024,  ora 1500

Nr.

Nume Prenume

Punctaj test

 
 
 1.  

R***t D***a

4,16

 
 1.  

T***in**nu I*n

6,32

 
 1.  

Urs***i Da***la

9,54

 
 1.  

R**u D***a

4,75

 
 1.  

M***n Vl***mir

5,12

 
 1.  

Ba***aica I**n

4,61

 
 1.  

B***cea L***ana

4,00

 
 1.  

F***penco N***lia

4,28

 

 

*************************************************************************************************************************

AVIZ

Miercuri,  data de 21 februarie 2024, cu începere de la ora 1230, se va desfășura proba scrisă (test grilă) în cadrul concursului de admitere în Secundariatul clinic 2023-2024.

 

Testarea va avea loc în incinta Blocul didactic nr. 1 „Leonid Cobâleanschi” a IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu (str. Nicolae Testemițanu 27), et. 1, aula universitară nr. 13 cu respectarea strictă a cerințelor sanitaro-epidemiologic.

 

Candidații se vor prezenta la concurs cu buletinul de identitate/pașaportul (original) și un pix cu mină de culoare neagră sau albastru închis.

Depunerea cererilor pentru contestare va avea loc imediat, în același local, în decurs de o oră de la anunțarea rezultatelor obținute.

 

Contăm pe responsabilitatea Dvs.

 

Comisia de admitere în Secundariat clinic

 

*******************************************************************************************

 

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

„NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA ANUNȚĂ CONCURS

DE ADMITERE ÎN SECUNDARIAT CLINIC LA LOCURILE VACANTE (TURUL II)

PENTRU ANUL DE STUDII 2023-2024

 

Concursul de admitere la studii în secundariat clinic la locurile vacante (turul II) se organizează pe specialități, conform Planului de înmatriculare în secundariat clinic pentru anul 2023-2024, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 21 din 05.01.2024, la următoarele specialități: 

 • Anestezie și terapie intensivă pediatrică
 • Neuroimagistică medicală
 • Podiatrie – chirurgia plantei
 • Radiologie intervențională

La concurs se pot înscrie cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi ai rezidențiatului la USMF „Nicolae Testemițanu” şi medici cu stagiu de muncă, posesori ai diplomelor ce confirmă studiile postuniversitare de rezidențiat. Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi admişi la studii în baza contractelor individuale încheiate cu Universitatea.

Pentru participare la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă-tip, vor achita taxa de înscriere, la care vor anexa următoarele acte:

 • Buletinul de identitate cu fișa de însoțire (original şi copie);
 • Diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior medical (original şi copie);
 • Suplimentul/Anexa la diplomă (original şi copie);
 • Diploma de licenţă/ de medic specialist (rezidențiat);
 • Certificatul medical-tip (Formularul nr. 086/e), în care se va indica dacă candidatul este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii la specialitatea pentru care optează;
 •  Fotografii 3x4 (4 buc.);
 •  Adeverinţe cu referire la cursurile de perfecţionare (original şi copie);
 •  Referinţă de la ultimul loc de muncă;
 •  Copiile articolelor şi ale tezelor publicate, dacă este cazul;
 •  Curriculum Vitae (model Europass).

Candidații se vor înscrie personal la concurs, în baza buletinului de identitate prezentat în original, doar la o singură specialitate, în perioada 19-20 februarie 2024, Decanatul Facultății de Rezidențiat, biroul nr. 100, Blocul didactic central al USMF „Nicolae Testemițanu” (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

Pentru informații suplimentare apelați: +373 22 205 332.

 

***************************************************************

 

 

 

Rezultatele probei de concurs la studii postuniversitare prin secundariat clinic,

USMF ,,Nicolae Testemițanu”, anul 2024

02.02.2024 ora 19:30

Nr.

Nume Prenume

Punctaj test

 
 
 1.  

S***an I*n

6,86

 
 1.  

Ned**lc**a E***a

7,5

 
 1.  

D***ea A**a

4,68

 
 1.  

M**t*n Cri***na

6,24

 
 1.  

R***t D***a

4,0

 
 1.  

Co***u T***r

6,2

 
 1.  

D**a A***r

5,9

 
 1.  

T***in**nu I*n

4,22

 
 1.  

P**g**a A*a

4,52

 
 1.  

U***l*v A**i**a

7,38

 
 1.  

U**a**i D***ela

6,33

 
 1.  

M***in M***ela

6,8

 
 1.  

C***in Ni***ae

6,12

 
 1.  

Jo***a V***n**na

7,55

 
 1.  

U***re**u A**la

8,88

 
 1.  

P***m**i Se***ei

9,22

 
 1.  

A***ci I*n

7,12

 
 1.  

M***in Vl**imir

3,88

 
 1.  

Pr***păt Ta***na

8,4

 
 1.  

J***ga D***n

9,3

 
 1.  

V**d D***a

7,52

 
 1.  

P***ova I*a

8,12

 
 1.  

Ba***aica I**n

4,36

 
 1.  

B***cea L***ana

3,82

 
 1.  

F***penco N***lia

4,3

 

 

Comisia de contestare a rezultatelor activează în decurs de 24 ore de la afișarea rezultatelor probei de concurs, în Blocul didactic Central al USMF ”Nicolae Testemițanu”, biroul 100, Decanatul Facultății de rezidențiat, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165.

Comisia de admitere în secundariat clinic

tel. de contact: 067610540

************************************************************************

 

AVIZ

 

Proba scrisă (test grilă) în cadrul concursului de admitere în Secundariatul clinic 2023-2024 se va desfășura Vineri, data de 2 februarie 2024, cu începere de la ora 1430, pentru toți candidații care au depus dosarele.

 

Testarea va avea loc în incinta Blocul didactic nr. 1 „Leonid Cobâleanschi” a IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu (str. Nicolae Testemițanu 27), et. 1, aula universitară nr. 13, cu respectarea strictă a cerințelor sanitaro-epidemiologic.

 

Candidații se vor prezenta la concurs cu buletinul de identitate/pașaportul (original) și un pix cu mină de culoare neagră sau albastru închis (nu gel).

 

 

Contăm pe responsabilitatea Dvs.

 

Comisia de admitere în Secundariat clinic

 

 

***************************************************************

 

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA

ANUNȚĂ CONCURS DE ADMITERE ÎN SECUNDARIAT CLINIC PENTRU ANUL DE STUDII 2023-2024

 

Concursul de admitere la studii în secundariat clinic se organizează pe specialități, conform Planului de înmatriculare în secundariat clinic pentru anul 2023-2024, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 21 din 05.01.2024, la următoarele specialități: 

 • Electrocardiofiziologie
 • Reumatologie pediatrică
 • Nefrologie cu hemodializă
 • Neuroradiologie intervențională
 • Neuroimagistică medicală
 • Imagistică prin rezonanță magnetică
 • Radiologie intervențională
 • Chirurgie endovasculară
 • Chirurgie endoscopică
 • Podiatrie-chirurgia plantei
 • Psihiatrie pediatrică
 • Anestezie și terapie intensivă pediatrică

 

La concurs se pot înscrie cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi ai rezidențiatului la USMF „Nicolae Testemițanu” şi medici cu stagiu de muncă, posesori ai diplomelor ce confirmă studiile postuniversitare de rezidențiat.

 

Pentru participare la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă-tip, vor achita taxa de înscriere, la care vor anexa următoarele acte:

 1. Buletinul de identitate cu fișa de însoțire (original şi copie);
 2. Diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior medical (original şi copie);
 3. Suplimentul/ Anexa la diplomă (original şi copie);
 4. Diploma de licenţă/ de medic specialist (rezidențiat);
 5. Certificatul medical-tip (Formularul nr. 086/e), în care se va indica dacă candidatul este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii la specialitatea pentru care optează;
 6.  Fotografii 3x4 (4 buc.);
 7.  Adeverinţe cu referire la cursurile de perfecţionare (original şi copie);
 8.  Referinţă de la ultimul loc de muncă;
 9.  Copiile articolelor şi ale tezelor publicate, dacă este cazul;
 10.  Curriculum Vitae (model Europass).

Candidații se vor înscrie personal la concurs, în baza buletinului de identitate prezentat în original, doar la o singură specialitate, în perioada 29-31 ianuarie 2024, Decanatul Facultății de Rezidențiat, biroul nr. 100, Blocul didactic central al USMF „Nicolae Testemițanu” (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

Pentru informații suplimentare apelați: +373 22 205 332.