avize detail

Informații utile

Publicat: 27.01.2021

AVIZ

La data de 29 decembrie 2020, va avea loc eliberarea Diplomelor de absolvire a studiilor de rezidențiat, promoția anului 2020 (cu durata studiilor de 5 ani) și a Cotoarelor de angajare în câmpul muncii în incinta Decanatului Facultății de Rezidențiat biroul nr. 3, după graficul anexat:

Data

Specialitatea

nr. abs.

ora

 

29.12.2020

Chirurgie generală

16

1300 – 1330

Chirurgie pediatrică

4

1330 – 1400

Neurochirurgie

5

Ortopedie și traumatologie

2

         Intrarea în blocul respectiv va fi permisă strict în funcție de datele și intervalele orare stabilite. Astfel, facem apel la înțelegerea dvs. și vă rugăm insistent să vă prezentați în funcție de programul stabilit, în scopul evitării formării de grupuri mari de persoane, care nu va face decât să crească timpul de așteptare.

Accesul în incinta Decanatului Facultății de Rezidențiat va fi permis numai la  respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice, în următoarele condiții de:

• Purtarea obligatorie a măștii de protecție!
• Lipsa simptomelor asociate COVID-19 (temperatură ridicată, tuse, rinoree, respirație dificilă)!
• Menținerea distanței fizice (mai mare de 1,5 m)!

************************************************

AVIZ

Cererile cu privire la contestarea rezultatelor de admitere în secundariat clinic anul 2020,

pot fi depuse la Comisia de contestare în  Decanatul Facultății de Rezidențiat,

în decurs de 24 ore de la afișarea rezultatelor

 

 

Comisia de admitere

 

**********************************************************************

Rezultatele

concursului de admitere în

secundariat clinic, anul 2020,

   la USMF ,,Nicolae Testemițanu”

 

Anesteziologie și terapie intensivă pediatrică

 1. Catrinescu Aliona – 13,63
 2. Bașli-Selezniov Aliona – 13,22
 3. Stanilevici Dmitri – 12,78

 

Cardiologie intervențională

 1. Grib Andrei – 14,48

 

Chirurgie endovasculară

 1. Lupu Gheorghe – 17,46

 

 

 

Comisia de admitere

*******************************************************************************************************

Aviz

 

Proba scrisă a concursului de admitere în Secundariat Clinic

 

La 17 decembrie 2020, cu începere de la ora 10:00, va avea loc proba scrisă (test grilă) a concursului de admitere în Secundariat Clinic. Testarea se va desfășura în incinta Blocului Didactic Central, Aula ,,Petru Galețchi”, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165.

Candidații se vor prezenta la concurs doar cu buletinul de identitate (original) și un pix cu mina neagră sau albastru închis.

Accesul în incinta Blocului Didactic Central va fi permis numai la respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice, în următoarele condiții de:

• Purtarea obligatorie a măștii de protecție.

• Lipsa simptomelor asociate COVID-19 (temperatură ridicată, tuse, rinoree, respirație dificilă).

• Menținerea distanței fizice (mai mare de 2,0 m).

• În sala de așteptare nu va fi admisă prezența a mai multe persoane, în același timp, facem apel la responsabilitatea dvs.

Toti candidații sunt obligați să respecte regulile de prevenire a răspândirii infecției cu noul tip de coronavirus. 

 

Comisia de admitere

 

***********************************************************************************************************

 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA ANUNŢĂ CONCURS DE ADMITERE ÎN SECUNDARIAT CLINIC PENTRU ANUL DE STUDII 2020-2021

 

Concursul de admitere în secundariat clinic se organizează, conform Planului de înmatriculare în secundariatul clinic pentru anul 2020-2021, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, la următoarele specialități: 

 

- Anesteziologie și terapie intensivă pediatrică - 2 locuri; 

- Chirurgie endovasculară - 2 locuri;

- Cardiologie intervențională - 3 locuri; 

- Reabilitare și medicină fizică - 2 locuri;

- Hepatologie - 1 loc.

 

La concurs se admit cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai rezidențiatului la USMF “Nicolae Testemițanu” şi medici cu stagiu de muncă, posesori ai diplomelor care confirmă studiile postuniversitare de rezidențiat, cu nota medie de cel puțin 8,5.

Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi admişi la studii în baza contractelor individuale încheiate cu Universitatea.

Pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă-tip si vor achita o taxă și  de înscriere, la care vor anexa urmatoarele acte:

 • Buletinul de identitate cu fișa de însoțire (original şi copie);
 • Diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior medical  (original şi copie);
 • Anexa la diplomă (original şi copie);
 • Diploma de licenţă/ de medic specialist (rezidențiat);
 • Certificatul de confirmare a studiilor prin internatură - pentru persoanele care nu au studii de rezidențiat;
 • Certificatul medical-tip (formularul nr. 086/e), în care se va indica dacă candidatul este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii la specialitatea pentru care optează;
 • Adeverinţe cu privire la cursurile de perfecţionare (original şi copie);
 • Referinţă de la ultimul loc de muncă;
 • Copiile articolelor şi ale tezelor publicate;
 • Curriculum Vitae (model Europass).
 • 4 fotografii identice 3×4 cm

 

Candidații se vor înscrie personal la concurs, în baza buletinului de identitate prezentat în original, în perioada 14-16 decembrie 2020,  între orele 09:00 și 16:00, la Decanatul Facultății de Rezidențiat  (Blocul didactic central al USMF ,,Nicolae Testemitanu”, bd.  Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

 

Informații suplimentare la nr. de tel.: +373 22 205 332. 

 

Regulamentul de organizare si desfasurare a admierii in secundariat clinic, in anul 202020.pdf

 

 

**********************************************************************************

 

AVIZ

PRIVIND ELIBERAREA DIPLOMELOR DE ABSOLVIRE A REZIDENȚIATULUI

 

 Medicii rezidenți absolvenți, promoția anului 2020 (cu durata studiilor de 3 și 4 ani), 

care n-au ridicat Diploma de absolvire a rezidențiatului conform orarului prestabilit anterior,

 se pot adresa la Decanat (USMF ,,Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)

în zilele de 27 octombrie 2020 și 03 noiembrie 2020, de la ora 10:00 până la ora 11:00, pentru a primi Diploma

N.B. Pentru medicii rezidenți absolvenți, promoția anului 2020, studii la buget, Diploma va fi eliberată doar la prezentarea Cotorului eliberat de MSMPS

 

Accesul în incinta Blocului Didcatic Central va fi permis numai la  respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice, în următoarele condiții de:

• Purtarea obligatorie a măștii de protecție!
• Lipsa simptomelor asociate COVID-19 (temperatură ridicată, tuse, rinoree, respirație dificilă)!

 

 

***********************************************************************************

ANUNȚ IMPORTANT

PRIVIND ELIBERAREA DIPLOMELOR DE ABSOLVIRE A REZIDENȚIATULUI

ȘI A COTOARELOR (îndreptarea în câmpul muncii)

Începând cu data de 19 octombrie 2020, va avea loc eliberarea Diplomelor de absolvire a studiilor de rezidențiat, promoția anului 2020 (cu durata studiilor de 3 și 4 ani) și a Cotoarelor de angajare în câmpul muncii în incinta blocului didactic nr.1 ,,Leonid Cobîleanschi” (strada N. Testemițanu 27), et. 2, conform orarului prestabilit mai jos.

Intrarea în blocul respectiv va fi permisă strict în funcție de datele și intervalele orare stabilite. Astfel, facem apel la înțelegerea dvs. și vă rugăm insistent să vă prezentați în funcție de programul stabilit, în scopul evitării formării de grupuri mari de persoane, care nu va face decât să crească timpul de așteptare.

Accesul în incinta blocului didactic nr.1 ,,Leonid Cobîleanschi” va fi permis numai la  respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice, în următoarele condiții de:

• Purtarea obligatorie a măștii de protecție!
• Lipsa simptomelor asociate COVID-19 (temperatură ridicată, tuse, rinoree, respirație dificilă)!
• Menținerea distanței fizice (mai mare de 1,5 m)!
• În sala de așteptare nu va fi admisă prezența a mai multe persoane, în același timp, facem apel la responsabilitatea dvs. și vă solicităm să nu vă prezentați însoțiți de minori!

 

Programul eliberării

Diplomelor de absolvire a studiilor de rezidențiat și a Cotoarelor de angajare în câmpul muncii

 

 Data 

Specialitatea

Nr. abs.

Ora

19.10.2020

Medicină de familie

34

0900 - 1100

Medicină de laborator

9

Anatomie patologică

1

1115 – 1315

 

Neonatologie

6

Pediatrie

14

Obstetrică și ginecologie

11

Oncologie

6

20.10.2020

Anestezie și terapie intensivă

29

0900 - 1100

Reabilitare și medicina fizică

14

Otorinolaringologie

2

1115 – 1315

 

Cardiologie

4

Geriatrie

1

Chirurgie dento-alveolară

19

Radiologie și Imagistică medicală

16

21.10.2020

 

Medicină internă

24

0900 - 1100

 

Oftalmologie

3

Medicină sportivă

1

Pneumologie

3

Neurologie

4

Psihiatrie

6

Nefrologie

1

1115 – 1315

 

Hematologie

2

Medicină de urgență

1

Medicină legală

2

Protetică dentară

11

Parodontologie

6

Ortodonție

14

Endodonție

5

Pedodonție

1

 

NOTĂ: Medicii rezidenți absolvenți obligatoriu se prezintă cu buletinul de indentitate și pix de culoare negru simplu (nu gel)!

Protejați-vă și protejați-i pe cei din jur!

 

******************************************************************************************************************************

 

AVIZ

pentru informarea medicilor rezidenți!!!

Medicii rezidenți care activează în secțiile cu covid-19, daca au unele simptome (slăbiciuni, cefalee, subfebrilitate, slăbire in greutate, hipotensiune) sunt rugați sa se adreseze mai întâi de toate telefonic la medicul de familie a Clinicii Universitare

la numărul de telefon 022 205 621,

 pentru a evita ulterior careva complicații sau consecințe.

 

*******************************************************

 

Medicii rezidenți la intrarea în Instituția Medico Sanitară Publică

sunt obligați să prezinte legitimația de rezident la solicitarea pazei,

în legătură cu situația epidemiologică din țară!

URMĂRIȚI-NE

Comentarii