avize detail

Informații utile

Publicat: 17.01.2022

AVIZ

 

Medicii rezidenți, înmatriculați la anul I de studii 2021-2022, de la data de 20.12.2021, care nu dețin card bancar pentru bursă, se apropie în Blocul didactic central al USMF ,,Nicolae Testemițanu”, la contabilitate, biroul 107, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 165, zilnic de la ora 1400 până la 1700.

 

***********************************************

 

În atenția medicilor rezidenți

înmatriculați la anul I de studii 2021-2022

 

Vă informăm că adunarea generală a medicilor rezidenți an. I va avea loc pe data de 20.12.2021, în regim on-line, conform următorului grafic

link-ul îl găsiți atașat mai jos

 

Specialitatea

Ora

Link-ul

Anestezie și terapie intensivă

11:00-11:55

https://meet.google.com/sbz-fqqo-tuc

Chirurgie

Chirurgie pediatrică

Neurochirurgie

Obstetrică și ginecologie

Oftalmologie

Oncologie

Ortopedie și traumatologie

Otorinolaringologie

Urologie

Chirurgie oro-maxilo-facială

Cardiochirurgie

Medicină de urgență

Ortodonție

Parodontologie

Pedodonție

Protetică dentară

Endodonție

Chirurgie dento-alveolară

Alergologie și imunologie

12:00-12:55

https://meet.google.com/sbz-fqqo-tuc

Anatomie patologică

Boli infecțioase

Cardiologie

Dermatovenerologie

Endocrinologie

Gastroenterologie

Geriatrie

Hematologie

Medicină de laborator

Medicina internă

Medicina legală

Nefrologie

Neonatologie

Neurologie

Pediatrie

Pneumologie

Reabilitare și medicină fizică

Reumatologie

Medicină de familie

 

 

Psihiatrie

Radiologie și Imagistică medicală

Farmacie analitică

Farmacie clinică

Farmacie comunitară și de spital

Tehnologie farmaceutică industrială

Microbiologie

Epidemiologie

Igienă

 

*La ședință vor fi discutate întrebări prioritare ce țin de instruirea în rezidențiat.

Ordinul MS nr. 1183 din 17.12.2021 Cu privire la repartizarea la clinicile de rezidențiat a medicilor, farmaciștilor rezidenți înmatriculați la anul I anul de studii 2021-2022 îl găsiți plasat pe link ul următor:Ordinul%20MS%20nr.%201183%20din%2017.12.2021%20Cu%20privire%20la%20repartizarea%20la%20clinicile%20de%20reziden%C8%9Biat%20a%20medicilor%2C%20farmaci%C8%99tilor%20reziden%C8%9Bi%20%C3%AEnmatricula%C8%9Bi%20la%20anul%20I%20anul%20de%20studii%202021-2022.pdf

 

*****************************************************

Rezultatele concursului de admitere în secundariatul clinic

în cadrul USMF ,,Nicolae Testemițanu”, anul 2021

 

Nr.

Nume Prenume

Specialitatea solicitată

Punctaj final

 
 
 1.  

Oală Ion Sergiu

Artroscopia și artroplastia articulațiilor

14,08

 
 1.  

Spînu Natalia Ion

Anestezie și terapie intensivă pediatrică

15,5

 
 1.  

Voitic Sergiu Dumitru

Anestezie și terapie intensivă pediatrică

13,84

 
 1.  

Pasat Ecaterina Mihail

Cardiologie intervențională

14,52

 
 1.  

Stratan Veronica Sergiu

Chirurgie cardiacă minimal invazivă și endovasculară

17,5

 
 1.  

Patrașcu Victoria Fiodor

Endocrinologie pediatrică

14,56

 
 1.  

Jalbă Tatatiana Serhei

Hematologie pediatrică

17,23

 
 1.  

Bucataru Olga Oleg

Neuroimagistică medicală

15,02

 
 1.  

Furculița Daniel Tudor

Otorinolaringologie pediatrică

19,77

 
 1.  

Zamișnîi Isidor Anatolie

Urologie pediatrică

17,25

 
 1.  

Carpovici - Caitaz Ina

Ortodonție cu ortopedie dento-facială

15,5

 

 

Comisia de contestare a rezultatelor va activa în decurs de 24 ore de la afișarea rezultatelor concursului în Blocul didactic central al USMF ,,Nicolae Testemițanu”, biroul 100, Decanatul Facultății de Rezidențiat, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 165.

 

Comisia de admitere în secundariat clinic

 

****************************************************

AVIZ

La data de 16 decembrie 2021, cu începere de la ora 1400, se va desfășura proba scrisă (test grilă) în cadrul concursului de admitere în Secundariat clinic. Testarea va avea loc în incinta Spitalului Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” et.1, aula universitară (str. N. Testemițanu 29), cu respectarea strictă a cerințelor sanitaro-epidemiologice:

• Purtarea măștii de protecție;

• Lipsa simptomelor asociate COVID-19 (febră, tuse, rinoree, respirație dificilă);

• Respectarea distanței fizice (mai mare de 2 m).

Candidații se vor prezenta la concurs cu buletinul de identitate/pașaportul (original) și un pix cu mină de culoare neagră sau albastru închis.

În sala de așteptare nu va fi admisă prezența simultană a mai multe persoane.

 

Contăm pe responsabilitatea Dvs. 

 

                                                                 Comisia de admitere în Secundariat clinic

 

 

***************************************************************

 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA ANUNŢĂ CONCURS DE ADMITERE ÎN SECUNDARIAT CLINIC PENTRU ANUL DE STUDII 2021-2022

 

Concursul de admitere la studii în secundariat clinic se organizează pe specialități, conform Planului de înmatriculare în secundariatul clinic pentru anul 2021-2022, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.1057 din 19.11.2021, la următoarele specialități: 

 

 • Anestezie și terapie intensivă pediatrică;
 • Artroscopia și artroplastia articulațiilor;
 • Cardiologie intervențională;
 • Chirurgie cardiacă minimal invazivă și endovasculară;
 • Hematologie pediatrică;
 • Neuroimagistică medicală;
 • Ortodonție cu ortopedie dento-facială;
 • Otorinolaringologie pediatrică;
 • Urologie pediatrică;
 • Endocrinologie pediatrică.

 

La concurs se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai rezidențiatului la USMF “Nicolae Testemițanu” şi medici cu stagiu de muncă, posesori ai diplomelor ce confirmă studiile postuniversitare de rezidențiat, cu nota medie a Diplomei de cel puțin 8,5.

Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi admişi la studii în baza contractelor individuale încheiate cu Universitatea.

Pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă-tip și vor achita o taxă de înscriere, la care se vor anexa următoarele acte:

 • Buletinul de identitate cu fișa de însoțire (original şi copie);
 • Diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior medical  (original şi copie);
 • Supliment la diplomă (original şi copie);
 • Diploma de licenţă/ de medic specialist (rezidențiat);
 • Certificatul de confirmare a studiilor prin internatură – pentru persoanele care nu au studii de rezidențiat;
 • Certificatul medical-tip (formularul nr. 086/e), în care se va indica dacă candidatul este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii la specialitatea pentru care optează;
 • Foto 3x4 (4 buc.);
 • Adeverinţe cu referire la cursurile de perfecţionare (original şi copie);
 • Referinţă de la ultimul loc de muncă;
 • Copiile articolelor şi ale tezelor publicate, dacă este cazul;
 • Curriculum vitae (model Europass).

 

Candidații se vor înscrie personal la concurs, în baza buletinului de identitate prezentat în original, doar la o singură specialitate, în perioada 13-15 decembrie 2021, (Blocul didactic central al USMF ,,Nicolae Testemițanu”, biroul 100, Decanatul Facultății de Rezidențiat, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

 

Informații suplimentare la nr. de tel.: +373 22 205 332. 

 

 

*************************************************************

 

 

Bursele FOSFOM 2022-2023

 

Universitatea Liberă din Bruxelles, Belgia, şi-a deschis apelul internaţional la candidaturi pentru bursele FOSFOM: «Fonduri de Susţinere în Formare Medicală», pentru anul academic 2022-2023.  Acest apel se adresează rezidenţilor care doresc o perfecţionare mai specială pentru a putea efectua un an de formare în specialitate în cadrul unui spital din reţeaua Universităţii Libere din Bruxelles. Aceste burse se adresează în exclusivitate studenţilor originari din ţările, ce nu sunt membre ale Uniunii Europene. Data limita de depunere a dosarelor este 15 ianuarie 2022.

Pentru a fi eligibili, doritorii trebuie să respecte următoarele condiții:

 • Să fie înscris în specializare în universitatea de origine, minimum în cursul doi de formare şi să fie selectat conform unei proceduri stabilite între universitatea de origine şi Facultatea de Medicină a ULB;
 • Să vorbească fluient limba franceză ;
 • Să se prezinte la proba de preselecţie în faţa unui juriu comun al USMF ”Nicolae Testemițanu” şi Facultăţii de Medicină a ULB şi să fie admis ;

Pentru a afla mai multe detalii despre condiţiile de postulare şi pentru  a completa on-line formularul de înscriere la concurs puteţi accesa site-ul ULB

https://medecine.ulb.be/version-francaise/international/fosfom

https://www2.ulb.ac.be/facs/medecine/fosfom/

Pentru întrebări suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon: 0 22 205 102, Veronica Ichim, Departamentul Relații externe si Integrare europeană, sau la adresa de e-mail: veronica.ichim@usmf.md

 

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

Bursele FOSFOM 2022-2023

 

Universitatea Liberă din Bruxelles, Belgia, şi-a deschis apelul internaţional la candidaturi pentru bursele FOSFOM: «Fonduri de Susţinere în Formare Medicală», pentru anul academic 2022-2023.  Acest apel se adresează rezidenţilor care doresc o perfecţionare mai specială pentru a putea efectua un an de formare în specialitate în cadrul unui spital din reţeaua Universităţii Libere din Bruxelles. Aceste burse se adresează în exclusivitate studenţilor originari din ţările, ce nu sunt membre ale Uniunii Europene. Data limita de depunere a dosarelor este 15 ianuarie 2022.

Pentru a fi eligibili, doritorii trebuie să respecte următoarele condiții:

 • Să fie înscris în specializare în universitatea de origine, minimum în cursul doi de formare şi să fie selectat conform unei proceduri stabilite între universitatea de origine şi Facultatea de Medicină a ULB;
 • Să vorbească fluient limba franceză ;
 • Să se prezinte la proba de preselecţie în faţa unui juriu comun al USMF ”Nicolae Testemițanu” şi Facultăţii de Medicină a ULB şi să fie admis ;

Pentru a afla mai multe detalii despre condiţiile de postulare şi pentru  a completa on-line formularul de înscriere la concurs puteţi accesa site-ul ULB

https://medecine.ulb.be/version-francaise/international/fosfom

https://www2.ulb.ac.be/facs/medecine/fosfom/

Pentru întrebări suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon: 0 22 205 102, Veronica Ichim, Departamentul Relații externe si Integrare europeană, sau la adresa de e-mail: veronica.ichim@usmf.md

 

 

Posturi deschise pentru candidaţii la o bursă FOSFOM

 anul academic 2022-2023

 

Anatomie Patologică

Anestezie - Reanimare

Biologie Clinică

Cardiologie

Chirurgie

Chirurgie ortopedică

Chirurgie plastică, reconstructivă şi estetică

Dermato-venerologie

Endocrinologie

Epidemiologie

Gastro – enterologie

Geriatrie

Ginecologie-obstetrică

Medicina muncii

Medicina de urgență

Medicina generală

Medicină internă

Medicină nucleară

Medicină fizică şi de reabilitare

Nefrologie

Neurochirurgie

Neurologie

Neurologie pediatrică

Oncologie medicală

Oftalmologie

ORL

 Pediatrie

 Pedopsihiatrie

 Pneumologie

 Psihiatrie

 Radiodiagnostic

 Radioterapie-oncologie

 Reumatologie

 Terapie intensivă

 Urologie

 

****************************************************************************************************************************************************

Ordinul Rectorului USMF ,,Nicolae Testemițanu” nr.79-SP din 05.02.21

,,Cu privire la organizarea instruirii cursurilor on-line a medicilor rezidenți în privina

Urgențelor de sănătate publică în contextul pandemiei COVID-19

în perioada 08.02.2021 - 30.10.2021 conform programului anexat la ordin

 

 

******************************************************************************

 

Ordinul Rectorului nr.286-A din 27.11.2020 Cu privire la organizarea instruirii cursurilor on-line  a medicilor rezidenti in privinta măsurilor de protectie si control ale infectiei  cu COVID-19.pdf

Curs COVID-19 Aspecte evolutive a bolii covid-19.pdf

Curs COVID-19 Covid_rehab.pdf

Curs COVID-19 Epidemiologia si prevenirea COVID-19.pdf

Curs COVID-19 Preparate in SARSCov2.pdf

 

***************************************************************************************

AVIZ

pentru informarea medicilor rezidenți!!!

Medicii rezidenți care activează în secțiile cu covid-19, daca au unele simptome (slăbiciuni, cefalee, subfebrilitate, slăbire in greutate, hipotensiune) sunt rugați sa se adreseze mai întâi de toate telefonic la medicul de familie a Clinicii Universitare

la numărul de telefon 022 205 621,

 pentru a evita ulterior careva complicații sau consecințe.

 

***************************************************************************************

 

Medicii rezidenți la intrarea în Instituția Medico Sanitară Publică

sunt obligați să prezinte legitimația de rezident la solicitarea pazei,

în legătură cu situația epidemiologică din țară!

URMĂRIȚI-NE

Comentarii